Kalite

BİSKA Tekstil Sanayi A.Ş.

Kalite Politikamız

Biska Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak amacımız; Müşteri beklentilerinin ötesinde, tüm proseslerimizde Toplam Kalite Yönetimini esas alarak, en önemli ürünümüzün “Kalite” olacağını benimsemektir. İşletme kültürümüz Kaliteyi kontrol etmek değil, üretmektir.

Bu anlayış ve görüş altında;
Kalitenin “müşteri, istek ve ihtiyaçlarına uygunluk” olduğu inancıyla, müşteri taleplerinin en uygun ve kısa zamanda karşılanmasını sağlar.

Firmamız müşteri memnuniyetini arttırmak için süreç temeline dayanan kalite yönetim sistemini uygular, sistemin etkinliğini gözden geçirir ve sürekli geliştirmesi için gereken kaynakları sağlar.

Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai mamulün ve hizmetin üretimi için tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite takım çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik gerekli imkanları temin eder.

Faaliyetlerini yürütürken çevre ve topluma olan sorumluluğu bilincinde hareket eder.
Müşteri şartları ve yasal şartların yerine getirilmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlar ve uygular
Biska Tekstil’de kalite yönetimi üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların sorumluluğundadır ve çalışanlarımız bu sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Kalite Belgelerimiz